Ana Sayfa

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider


Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim sistemlerinde de iletişim, öğrenci, uzman, meslektaş iş birliği, usta-çırak-kalfa ilişkileri, koçluk ve mentorluk süreçleri, öğretmenlerin mesleki yeterliklerini, öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini yani eğitimde kalite ve niteliği arttırmaktadır.

Özellikle bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve dijital dünyanın eğitim sistemlerini zorladıkları değişim bu süreçlerin daha etkili kılınmasını önemli hale getirmektedir. Bu çıkış noktasıyla Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği, bilişim teknolojileri eğitiminin niteliğini ve eğitimcilerin topluma katkısını arttırmak adına dört aşamalı Eğitim Ortağım Projesini uygulamaya koymuştur.

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneğinin 200den fazla  destekciyle beraber hayata geçirdiği Eğitim Ortağım projesi Abaküs, Silikon Vadisi, Yıldızlar ve Algoritma olarak adlandırılan dört aşamadan  oluşmaktadır.  Her aşama bir dizi etkinlik ve farklı çıktılardan oluşmaktadır.

1. Aşama Abaküs

2. Aşama Silikon Vadisi

3. Aşama Yıldızlar

4. Aşama Algoritma